Montage

Energiprojekt AB har konstruerat en ångmaskin som förser landsbygden med ström. Bränslet? Sopor.

Energi är ett hett ämne och över hela världen ropar man efter nya, smarta energilösningar. Energiprojekt AB har visserligen inte en ny lösning – en ångmaskin – men smart är den.
– Maskinen producerar tusen kilowatt ström och två-tre tusen kilowatt spillvärme. Den går på sopor eller biomassa. Sopor finns det gott om i världen, säger Martin Bernås som tillsammans med sin son Daniel Bernås driver Energiprojekt AB.

Ångmaskinen säljs framförallt till de delar av världen där en majoritet bor på landsbygden och kan försörja byar eller mindre kommuner med el.
– Det här är ett sätt att få folk att stanna på landsbygden. Vi menar att det är bättre att bygga sådana här maskiner som försörjer ett litet närområde istället för att ha gigantiska kraftverk som täcker stora områden. Det första som förstörs i konfliktdrabbade områden är kraftledningar, säger Martin Bernås.

Produktionen är förlagd hos Kilebrands Produktion i Solberga, där man har kapacitet för hela monteringen.
– I trehundra år var ångmaskinen det som hela industrialismen byggde på. Idag vet ingen vad det är. Men faktum är att den är mycket effektivare än en dieselmotor. I flera utvecklingsländer där vi varit kostar strömmen 5-6 kronor per kilowattimme när man använder olja. Med vår maskin blir priset 30 öre, säger Martin Bernås.
– Poängen är att det är enkelt. Koka vatten, det är vad man gör, säger Daniel Bernås.

Vatten kokas genom värmen från en förbränningsanläggning som i stort sett kan gå på vad som helst (i Indien använder man solen som värmekälla). 500 graders högtrycksånga pumpas in i motorn som producerar ström och spillvärme. En idealisk kund är därför sågverk, som kan använda spillvirke som bränsle, driva anläggningen med den alstrade strömmen och använda spillvärmen till att torka virket.

Spillvärmen kan även användas till fjärrvärme eller för den delen absorptionskylanläggningar, som ersätter de energislukande luftkonditioneringsmaskinerna som är vanliga i varmare länder.
– Eftersom spillvärmen i det fallet ersätter aggregat som efterfrågar ström så får den samma värde som ström, säger Martin Bernås.

Varje maskin som Energiprojekt AB säljer sysselsätter 4-5 personer lokalt. Det finns även planer på att ta hem produktionen av ångpannor och förbränningsugnar, vilket skulle innebära ytterligare ett antal jobb. Och förfrågan på uppfinningen är stor – större än de är villiga att möta.
– Ibland får vi in förfrågningar på stora volymer maskiner, men vi vill inte ge oss på sådant. Vi vill hålla oss på den här storleken och växa organiskt, avslutar Daniel Bernås.

KILEBRANDS PRODUKTION AB
Nässjövägen 18, 571 76 SOLBERGA
E-post: order@kilebrands.se
Tel: 0380-55 22 00, 070-522 89 94