Dinitrol och underredsbehandling

  • Kompletterande rostskyddsbehandling där färg sprutan inte når
  • Dinitrol är penetrerande och tränger in mellan dubbel plåtar och hålrum i balkar och ger ett rostskydd.
  • Klarar av stenskott då den inte spricker så som färg skulle göra i normala fall
  • Rostskyddsmedel som ger tjock metallfärgad vaxliknade skyddsfilm. Förutom rostskydd blir det även ett mekaniskt skydd.
  • Dinitrol är oskadlig för moderna billacker

Användningsområde

  • Avsedd för behandling av bilens underrede och hjulhus.
  • Kan användas på såväl nya som äldre bilar som redan har vaxliknade skyddsfilmer eller bituminösa och plastbaserade underredesmassor.

Applikation

  • Ytor som ska behandlas skall vara rengjorda och torra.

 

KILEBRANDS PRODUKTION AB
Nässjövägen 18, 571 76 SOLBERGA
E-post: order@kilebrands.se
Tel: 0380-55 22 00, 070-522 89 94